USLOVI KORIŠĆENJA

USLOVI KORIŠĆENJA

Svi apartmani i stanovi koje u ponudi ima Agencija Stan na Dan Novi Sad su iznajmljeni ili se nalaze u privatnom vlasništvu. S tim u vezi Vas molimo da tokom boravka u našem smeštaju čuvate svu postojeću imovinu, kao i da poštujete pravila koja su propisana kućnim redom.

PUŠENJE

U određenim apartmanima koji se nalaze u ponudi novisadapartmani.com pušenje je dozvoljeno, ali postoje i pojedini u kojima to nije dozvoljeno. Takođe, u spavaćim sobama je zabranjeno pušenje, bez obzira o kom stanu ili apartmanu je reč.

PLAĆANJE

Plaćanje Vašeg aranžmana, odnosno ukupne sume, vrši se prilikom preuzimanja ključeva, u dinarskoj vrednosti, po gornjem kursu Narodne banke Srbije. Za kraće boravke u smeštajima koje nudi naša Agencija Stan na Dan Novi Sad avans nije potreban. Za duže boravke, avans se plaća u iznosu ne manjem od 20 odsto, u zavisnosti od apartmana ili stana koji odaberete iz naše ponude. Avans je moguće uplatiti gotovinom, poštanskom uputnicom za građane Srbije, putem bankovnih računa, kao i kreditnim karticama preko pay pal servisa. Za plaćanja putem pay pal-a, na cenu uplate se obračunava dodatnih 4 odsto, što predstavlja troškove transfera. Pojedine države nemaju omogućen pay pal sistema, pa s tim u vezi, državljanima tih zemalja nije moguć taj vid plaćanja smeštaja iz naše ponude.

Posebne ponude

Prilikom posebnih događaja, sajmova, kongresa ili nekog drugog dešavanja moguće je:

  •  Doplata
  •  Minimalni boravak
  •  Avansno plaćanje od 100%

DOLAZAK I ODLAZAK

Prilikom dolaska u smeštaj koji odaberete dočekaće Vas agent, kako bi Vam predao ključeve, izvršio naplatu i zajedno sa Vama pregledao apartman ili stan. Prilikom odlaska, istoj osobi ćete predati ključeve i ponovo zajednički pregledati smeštaj za izdavanje. Molimo Vas da nam najmanje 24 sata ranije javite tačno vreme dolaska, kako bismo mogli organizovati dolazak agenta koji će vas dočekati, ili eventualni prevoz koji ste naručili. Vreme do kojeg je potrebno napustiti apartman je 12.00 časova zadnjeg dana boravka, a vreme ulaska u apartman je posle 14.00 časova prvog dana boravka. U slučaju da se za to stvore svi uslovi, izaći ćemo Vam u susret i obezbediti napuštanje apartmana nakon, ili ulazak u apartman pre utvrđenog roka. S obzirom da Vam ne možemo garantovati da će apartman biti slobodan za raniji dolazak, ili kasniji odlazak, preporučujemo Vam da se za slučaj potrebe produženog korišćenja apartmana, osigurate iznajmljivanjem dodatnog dana.

SKRAĆENJE ILI PRODUŽENJE BORAVKA

Po dolasku u odabrani smeštaj moguće je produžiti boravak samo ako je taj apartman ili stan raspoloživ. U slučaju da je već rezervisan, Agencija Stan na Dan Novi Sad će pokušati da Vam pronađe i ponudi alternativni smeštaj, bez ikakvih uz to vezanih zakonskih obaveza. U slučaju skraćenja boravka naplaćeni iznos se ne vraća, osim ako drugačije nije usmeno dogovoreno.

OSIGURANJE

Tokom Vašeg boravka u smeštajnim kapacitetima koje nudi Stan na Dan Novi Sad, naša agencija ne pokriva osiguranje.

PRIVATNOST

Agencija Stan na Dan Novi Sad se obavezuje da će čuvati Vašu privatnost, pa trećim osobama neće davati podatke o Vašem boravku. Naša agencija ima zakonsku obvezu da Vaše lične podatke i podatke o boravku preda policiji, radi zakonskog regulisanja Vašeg boravka u Srbiji, takođe i Turističkoj organizaciji Grada Novog Sada, radi obračuna boravišne takse. Ukoliko želite da u posebnim slučajevima nekome damo podatke o Vašem boravku, molimo Vas da nam to jasno naglasite.

USLOVI OTKAZIVANJA

Sa Vaše strane:
Ako iz bilo kog razloga želite otkazati rezervaciju, najljubaznije Vas molimo da to uradite blagovremeno, ili eventualno onog momenta kad saznate da Vam apartman za izdavanje u Novom Sadu nije potreban. Molimo Vas da rezervaciju otkažete isključivo e-mailom ili SMS-om na +381 60 40 65 202. Plaćena akontacija se ne vraća ukoliko drugačije nije dogovoreno. Primljenu uplatu za dodatne usluge koje pruža Agencija Stan na Dan Novi Sad vraćamo u celosti (umanjenu za troškove transfera).

Sa naše strane:
Ukoliko dođe do nepredviđenih okolnosti zbog kojih nismo u mogućnosti da Vam osiguramo već potvrđeni najam apartmana, potrudićemo se da Vam osiguramo po kvalitetu isti, ili bolji smeštaj u jednom od naših apartmana ili stanova. U tom slučaju nemate nikakvih dodatnih troškova, već najam koji ste platili, ili koji je dogovoren, pokriva troškove najma zamenskog apartmana. Ukoliko nismo u mogućnosti da Vam osiguramo zamenski smeštaj ili smo prisiljeni da otkažemo već potvrđeni najam zbog razloga na koji Angencija Stan na Dan Novi Sad nema nikakvog uticaja, iznos koji ste već uplatili biće Vam u potpunosti vraćen, pa u tom slučaju, naša agencija neće imati nikakvih daljih obaveza.

PRAVNE OBAVEZE I OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Osim na osobu ili firmu koja je izvršila rezervaciju ili najam apartmana ili stana, svi uslovi korišćenja apartmana u potpunosti se odnose i na sve osobe koje apartman koriste.
Firme koje na ime svojih zaposlenih vrše rezervaciju, odgovorne su za tačnost svih potrebnih podataka o osobama koje će apartman koristiti.

Osobe ili firme koje potvrde najam našeg smeštaja, time potvrđuju i prihvataju sve uslove korišćenja apartmana i sve obaveze koje iz njih proizlaze.

Agencija Stan na Dan Novi Sad neće biti odgovoran za nikakav gubitak ili štetu nastalu korištenjem ove web stranice, gubitak ili štetu nastalu korišćenjem apartmana ili događajima kao što su požar, poplava, elementarna nepogoda, pljačka ili bilo koja druga kriminalna radnja od strane korisnika ili vlasnika.

Izričito se ograđujemo i od veze i odgovornosti za bilo kakve eventualne nezakonite radnje, koje bi počinili vlasnici/korisnici apartmana ili osobe u njihovoj pratnji, a za vreme izdavanja/boravka u apartmanu.

Agencija Stan na Dan Novi Sad ne vrši prijavu gostiju. Vlasnici oglašenih stanova su odgovorni za sve pravne radnje vezane za kratkoročni smeštaj.

U slučaju spora nadležan je sud u Novom Sadu.

DISKLEJMER

U skladu sa ograničenjima izloženim u ovim uslovima korišćenja i u skladu sa zakonom, mi smo materijalno odgovorni samo za direktnu štetu koju ste pretrpeli, platili ili izazvali usled našeg neispunjenja obaveza u pogledu usluga, u visini ukupne sume ukupnih troškova rezervacija navedenih u poruci sa potvrdom rezervacije (bilo za jedan slučaj ili niz povezanih slučajeva).

Ipak, i u skladu sa zakonom, ni mi ni naši službenici ili druga lica koja učestvuju u stvaranju, sponzorisanju, promociji ili koja na drugi način čine naš veb sajt i njegov sadržaj dostupnim, nismo materijalno odgovorni za (1) bilo kakve kaznene, posebne, indirektne ili posledične štete ili gubitke, gubitak proizvodnje, gubitak profita, gubitak prihoda, gubitak ugovora, štetu ili gubitak ugleda i reputacije, gubitak prava na odštetu, (2) bilo kakve (direktne, indirektne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili u skladu sa, usled ili u vezi sa korišćenjem, nemogućnošću korišćenja ili kašnjenjem našeg veb sajta, ili (3) za bilo kakvu (ličnu) povredu, smrt, oštećenje imovine ili druge (direktne, indirektne, posebne, posledične ili kaznene) štete, gubitke ili troškove koje ste pretrpeli ili platili, bilo usled (zakonskih) akata, grešaka, kršenja, (grubog) nehata, hotimičnih prekršaja, skrivanja informacija, nečinjenja, lažnog predstavljanja, krivičnog dela ili prekršaja od strane smeštajnog objekta koji se (delimično ili u celosti) mogu pripisati tom objektu čiji su proizvodi ili usluge (direktno ili indirektno) dostupni ili se promovišu na našem veb sajtu, uključujući i bilo kakvo (delimično) otkazivanje, prebukiranje, štrajk, višu silu ili bilo koji drugi događaj van naše kontrole.

PRAVA NA INTELEKTUALNU SVOJINU

Ukoliko nije drugačije naznačeno, softver neophodan za obavljanje naših usluga ili koji je na raspolaganju ili se koristi na našem veb sajtu kao i prava intelektualne svojine (uključujući kopirajt) koja se odnose na sadržaj i informacije i materijal na našem veb sajtu u vlasništvu su Astoria Apartmana.

Astoria Apartmani zadržavaju ekskluzivno vlasništvo nad svim pravima, titulama i interesom u odnosu na prava na intelektualnu svojinu (izgled i stil, uključujući infrastrukturu) veb sajta na kojem nudi svoje usluge . Vi nemate pravo da kopirate ili delimično preuzimate, postavljate hiper linkove i linkove po dubini veb sajta, objavljujete, promovišete, reklamirate, integrišete, kombinujete ili na neki drugi način koristite sadržaj ili naš brend bez naše izričite pismene dozvole. Bilo kakvo nezakonito korišćenje ili prethodno pomenuta radnja odnosno ponašanje smatraće se materijalnom povredom naših prava na intelektualnu svojinu (uključujući autorska i prava na bazu podataka).

KOLAČIĆI

Šta je kolačić?

Kolačić je mali fajl koji se postavlja u brauzer Vašeg računara ili mobilnog uređaja. Pravila privatnosti i kolačića se odnose na kolačiće i slične tehnologije (u daljem tekstu kolačići).

Zašto veb sajtovi koriste kolačiće?

Veb-stranice ne čuvaju podatke. Ukoliko posećujete nekoliko veb stranica za redom nećete biti registrovani kao jedisntveni posetilac veb sajta. Zahvaljujući kolačićima, veb sajt Vas prepoznaje kao korisnika na svakoj stranici koju posetite. Kolačići se najćešće koriste da bi podešavanja poput izbora jezika ili valute koju koristite bili sačuvani. Zahvaljujući kolačićima Vaša podešavanja biće prepoznata prilikom ponovne posete veb sajtu.

Da li svi kolačići vrše istu funkciju?

Ne, postoje različite vrste kolačića i razni načini za njihovu upotrebu. Kolačići mogu biti razvrstani prema funkciji koju vrše, prema periodu u kom se čuvaju i u zavisnosti od toga ko ih postavlja na veb-stranicu.

U koje svrhe Astoria Apartmani upotrebljavaju kolačiće?

Naš veb sajt upotrebljava sledeće tipove kolačića:

Tehnički kolačići: Našim korisnicima pružamo napredno okruženje, lako za upotrebu na veb-sajtu koji se automatski prilagođava njihovim potrebama i željama. Da bismo ovo postigli, upotrebljavamo tehničke kolačiće koji obezbeđuju ispravno funkcionisanje, kreiranje korisničkog naloga i logovanje. Tehnički kolačići su neophodni za ispravno funkcionisanje našeg veb sajta.

Funkcionalni kolačići: Funkcionalne kolačiće upotrebljavamo kako bismo sačuvali podešavanja koja ste odredili i kako bismo Vam omogućili da naš veb-sajt koristite efikasno i efektivno. Ovde mislimo na podešavanja jezika, na Vaše pretrage i na smeštajne objekte koje ste ranije pregledali. Ovi kolačići nisu neophodni da bi veb sajt ispravno funkcionisao, ali doprinose funkcionalnosti i stvaraju prijatno korisničko iskustvo.

Kolačići za statistiku: Ove kolačiće koristimo kako bismo stekli uvid u načine na koje korisnici upotrebljavaju veb sajt, šta radi a šta ne radi, da bismo unapredili i optimizovali veb sajt, odnosno ostali interesantni i relevantni. Podaci koje sakupljamo sadrže informacije o pregledanim veb stranicama, sa kojih stranica ste došli na sajt, koje su ulazne a koje su izlazne stranice tokom Vaše posete, koji tip platforme koristite, detalje o datumu i o vremenu posete, broju klikova na bilo kojoj stranici, kretanju kusrora, o načinu na koji pregledate veb stranicu, unetim rečima za pretragu kao i o tekstu koji ste ukucali tokom posete veb sajtu. Kolačiće za statistiku takođe upotrebljavamo kao deo naših onlajn marketinških kampanja kako bismo saznali kako naši korisnici reaguju kada im je prikazan onlajn oglas koji može da sadrži i oglase veb sajtova treće strane. U ovim situacijama biće prikupljeni samo anonimni podaci, mi nećemo znati ko ste Vi.

Koliko dugo kolačići ostaju aktivni?

Kolačići koje upotrebljavamo imaju različite rokove trajanja. Najduži životni vek pojedinih kolačića koje upotrebljavamo podešen je na 5 godina od Vaše poslednje posete veb sajtu. Kolačiće možete u svakom trenutku izbrisati iz Vašeg brauzera.

Kako možete prepoznati kolačiće Astoria Apartmana?

Naše kolačiće možete pronaći u meniju za podešavanje brauzera Vašeg uređaja.

VAŠE MIŠLJENJE

S obzirom da smo se potrudili da Vam boravak bude što ugodniji i prijatniji, bilo bi nam drago da saznamo Vaše mišljenje o boravku i utiscima koje ste stekli. Ukoliko želite, javite nam se putem e-maila ili telefonom.

Naša agencija Vam želi da se što bolje provedete u Novom Sadu i zato u našoj ponudi imamo mnogo više od pukog prenoćišta. Možete nas uvek kontaktirati, a mi ćemo se truditi da Vam obezbedimo dodatne usluge, kako bi Vaše vreme u Novom Sadu učinili što prijatnijim i lepšim.

Hvala Vam što ste odabrali novisadapartmani.com !

Naša Stan na dan Novi Sad agencija uvek Vam je dostupna - telefonom ili mail-om:

ili putem veb formulara na našoj kontakt stranici.

Srdačno Vas pozdravljamo,
Astoria apartmani